Konferencja na temat europejskich norm i wartości oraz językowego obrazu świata Słowian PDF Печать E-mail
14.12.2008 02:22

(Lublin 3-5 kwietnia 2008)

W dniach 3-5 kwietnia 2008 r. w Lublinie odbyło się spotkanienaukowe dwóch zespołów naukowych pracujących nad problematyką wartościw języku. Współpracownicy niemieckiego projektu mającego centralę wUniwersytecie Fryderyka Schillera w Jenie i wspieranego przez FundacjęVolkswagena (pod nazwą Normen- und Wertbegriffe in der Verständigung zwischen Ost- und Westeuropa - [ Normy i wartości w porozumieniu między wschodem i zachodem Europy ])spotkali się z Komisją Etnolingwistyczną Komitetu Językoznawstwa PAN,która swoje kolejne (szóste) posiedzenie poświęciła zagadnieniuwartości w językowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów. W czasietrzydniowych obrad referaty przedstawili badacze z krajów wschodniej izachodniej Europy: Niemiec, Polski, Litwy, Ukrainy, Belgii, Rumunii,Rosji, Armenii i Włoch – przede wszystkim językoznawcy, ale równieżpolitolodzy, socjolodzy i psycholodzy.

Całość zorganizowały wspólnymi siłami: Zakład Tekstologii iGramatyki Współczesnego Języka Polskiego oraz Zakład LingwistykiStosowanej UMCS. Bardzo pomogli studenci polonistyki i lingwistykistosowanej.

Największym zainteresowaniem referentów cieszyły się pojęciadotyczące życia publicznego, a wśród nich DEMOKRACJA , którejpoświęcono aż pięć wystąpień. Mówiono o historii tego pojęcia w językuniemieckim z perspektywy lingwistycznej (Natalia Chumakova, Jena) isocjologicznej (Jörg Oberthür, Jena), o jego rozumieniu we współczesnymjęzyku polskim (Monika Grzeszczak, Lublin) i jego definicjach wsłownikach języka rosyjskiego (Aleksy Judin, Gandawa), a także orozumieniu demokracji w dziełach Lenina i Trockiego (Oleg Poljakov,Wilno). Referaty łączył temat, ale zabrakło wspólnego mianownikametodologicznego, bez którego - na co zwracali uwagę dyskutanci -trudno przeprowadzić badania porównawcze. W kolejnych wystąpieniachanalizowano inne pojęcia zaliczane również do sfery publicznej, jakpatriotyzm, nacjonalizm i szowinizm (Małgorzata Brzozowska, Lublin),naród (Monika Bednarczuk, Lublin-Chełm), suwerenność (Nina Gryshkova,Lublin), migracja (Genc Lafe, Lecce), wychowanie, edukacja, pokój(Hasmik Ghazaryan, Jerewań), odpowiedzialność (Olga Frolova, Moskwa),Kościół, edukacja (Elżbieta Trubiłowicz, Lublin), a także pojęciabliższe codziennemu doświadczeniu, jak np. dom (Jerzy Bartmiński,Lublin), rodzina (Iwona Bielińska-Gardziel, Lublin), kariera (LubovFeoktistova, Jekaterinburg). Uczestnicy mieli również okazję dowysłuchania wystąpień stawiających sobie za cel poszukiwanie metodybadania wartości społecznych. Zajęli się tym: z perspektywyantropologii językowej – Michael Fleischer (Wrocław), a z perspektywyantropologii społecznej – Anna Horolets (Warszawa).

W miarę spójne metodologicznie były referaty lubelskiego środowiskaetnolingwistycznego i osób z nim współpracujących, oparte nametodologii językowego obrazu świata w wersji reprezentowanej przezJerzego Bartmińskiego, współgospodarza lubelskiej konferencji. Metodata polega na rekonstrukcji zbiorowych wyobrażeń „przedmiotówmentalnych” ma podstawie trojakiego typu danych: pochodzących z systemujęzykowego (S), z badań ankietowych (A) oraz z tekstów (T) izastosowaniu tzw. definicji kognitywnej. Efektem badań ma byćodtworzenie zarówno podstawowych pojęć przynależnych do wspólnej bazykulturowej, jak też pokazanie ich modyfikacji (profilowania) wdyskursach ideologicznych. Ten aparat pojęciowy stanowi propozycjęwspólnego mianownika dla dalszych badań porównawczych, których celemjest odkrywanie zarówno różnic jak też, a może przede wszystkim,podobieństw, pokazanie, co łączy, co może pomóc w porozumieniu sięludzi różnych języków i kultur w ramach europejskiej wspólnoty narodów,Wschodu i Zachodu kontynentu.

Druga część lubelskiego spotkania (sobota, 5 kwietnia 2008 roku)była dniem Komisji Etnolingwistycznej Komitetu Językoznawstwa PAN(dalej KE KJ PAN). Referat pt. Jak badać językowo-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów? wygłosiliJerzy Bartmiński i Wojciech Chlebda (tekst w tym tomie"Etnolingwistyki”). Referenci podkreślili "tożsamościowy" charakterbadań etnolingwistycznych, wymagający prowadzenia badań porównawczych,postulowali powrót do koncepcji słownika aksjologicznego i językowejrekonstrukcji systemu wartości przyjmowanych przez wspólnoty istanowiących o ich tożsamości. W dyskusji Hanna Taborska podkreśliłapotrzebę uwzględnienia "obszarów niepamięci" zbiorowej (np."szmalcownictwo" w czasie wojny), Tomasz Rokosz postawił pytanie orealne istnienie wspólnoty słowiańskiej i o rolę w jej tworzeniu (teżdzieleniu) języków sakralnych, cerkiewnego i łaciny; Jolanta Rudolphzwracała uwagę na specyficzne poczucie wspólnoty u emigrantów; ZbigniewGreń akcentował konieczność wyraźnego określenia tertium comparationis (język ogólny czy też terytorialne jego odmiany), Maciej Abramowicz pytał o granice etnolingwistyki traktowanej tożsamościowo.

Dyskusje panelową poświęconą perspektywom pracy nad językowymobrazem świata Słowian i ich sąsiadów rozpoczęli Aleksy Judin (Gandawa,Belgia), Michael Fleischer (Wrocław), Wojciech Chlebda (Opole) i JerzyBartmiński (Lublin). Przedstawili propozycje dotyczące projektubadawczego, którego przedmiotem byłyby przyjmowane przez wspólnotynarodowe wartości analizowane wedle jakiejś przyjętej wspólnie teorii imetodologii.

Po dyskusji, w której udział wzięli: Anna Engelking, Anna Burzyńska,Tomasz Rokosz, Zbigniew Greń, Małgorzata Brzozowska, Olga Frołowa orazwszyscy czterej paneliści, ustalono, że: 1/ Projekt przyjmie nazwę Językowo-kulturowy obraz świata Słowian na tle porównawczym ,a jego logo będzie EUROJOS . 2/ Projekt będzie afiliowany w InstytucieSlawistyki PAN w Warszawie, a funkcję sekretarza będzie pełnić dr IwonaBielińska-Gardziel, pracownik IS PAN. 3/ Powstanie rada naukowa, którabędzie konsultować jego realizację; gotowość pracy w radzie zgłosili:Jerzy Bartmiński, Wojciech Chlebda, Michael Fleischer i Aleksy Judin,zaproszeni zostaną też etnolingwiści z innych krajów, w tym konieczniez wszystkich krajów słowiańskich, skupieni w Komisji Etnolingwistycznejdziałającej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. 4/ W ramachogólnego projektu EUROJOS będą realizowane szczegółowe zadania, nietylko nad preferowanym na początek językowo-kulturowym obrazemwartości, lecz także np. nad słowiańskim antropokosmosem,konceptualizacją czasu i przestrzeni, funkcjonowaniem stereotypównarodowych; ważnym wydzielonym zadaniem w ramach ogólnego programuEUROJOS będzie rozpoczęty w Lublinie Słownik stereotypów i symboli ludowych (redagowany pod kier. J. Bartmińskiego i Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej).

Podstawą opracowania będą zarówno wyniki badań ankietowych(kwestionariuszowych) prowadzonych równolegle w różnych krajacheuropejskich (głównie słowiańskich), jak też dane wybierane zesłowników definicyjnych oraz czerpane z tekstów.

Wszyscy chcący uczestniczyć w projekcie mogą kierować deklaracjewspółpracy oraz tematy indywidualnych badań na ręce dr IwonyBielińskiej-Gardziel (adres do korespondencji: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript '; document.write( '' ); document.write( addy_text88814 ); document.write( '<\/a>' ); //--> Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ). 

Иногда задавала вопросы "скачать книги чехова"спросила, кто такая Вирджиния Тэллент.

Мы я "ac97 драйвера скачать бесплатно"и мне подобные были созданы совсем недавно, и у нас еще даже нет своего имени.

Джей почувствовал, как Дьюби спряталась у него за спиной.

Целые озера замечательных напитков прошли через нее.

Солидный человек такую обувь носить не станет.

сказал он, повернувшись к Михаилу.

Парашютисты "Русско-армянский разговорник-самоучитель"защелкнули карабины страховочных тросов на протянутом вдоль всего "22 смерти, 63 версии"грузового отсека нейлоновом "Рисуем сказочную страну. Волшебные пейзажи, воздушные замки, прекрасные феи, таинственные русалки..."канате.

Я уже чувствую себя лет на пятнадцать моложе.

Хорошо заплатив за будущие "Возвращение со звезд"услуги, Хуан Валдес теперь ожидал их исполнения.

Но вы сами пожелали, чтобы никто не заподозрил вас в его смерти.

Наконец "Искусство цифровой фотографии"Чиун пришел к выводу, что Смит просто блефует.

Тогда вот другая, проговорил Чиун.

Охранник слева поднял свое оружие пистолет с огромным стволом, как у "Мягкие мануальные техники. Постизометрическая релаксация мышц. Учебное пособие"дробовика, и выстрелил Гардену в грудь.

Его оттопыренные уши оставляли "Сказки малышам"пенистый след на воде по обе стороны головы, указывая точное направление, "Лесной царь"в котором он плыл,-прямо к плоту.

Пока солдаты отводили Мака в сторону, она успела засунуть небольшой сверток за корсаж.

Они сообщают, "Приключения парижанина. Трилогия"что это связано с атмосферными явлениями на Солнце, которое испустило электромагнитный импульс, потоки альфа-и гамма-лучей.

Взять Пита из этой проклятой "Лучшие стихи для детей (+CD)"школы.

Я чувствую, что это должен быть он.

Нет, он не хотел быть посмешищем даже для своего лучшего друга.

Его посетитель торговал лошадьми и рогатым скотом у них могли быть дела.

Хотя, казалось бы, ему уже давно пора быть тут.

Направо, старушка, и держись ближе ко мне, а то потеряешься, и койоты поживятся твоим жирком!

За день до этого наша экспедиция могла бы показаться многим просто развлекательной прогулкой, где нам не грозила ни малейшая опасность.

Служебное усердие сменилось удивлением и растерянностью.

Секунду "скачать программу антиплагиата" спустя в отверстии входа показался благообразного вида лысоватый человек в форме маршала, которая была явно мала "acdsee pro 5 русификатор" ему.

Впереди бежал человек, подхвативший оброненный "трейнеры для battlefield 3 скачать" охранником автомат.

Индейцы были необычно серьезны и молчаливы.

Наоборот, от острого аромата, "Скачать книги для чайников" полускрытое сумерками лицо Джинни сделалось еще прекрасное.

Она прекрасно понимала, что должна напустить на себя "рататуй скачать игра" важный вид иначе ее задержит военный патруль и она снова будет отконвоирована к грузовику.

Помимо страшной перспективы завтрашнего дня, я вдруг усомнился "скачать акт приема передачи товара" в своем новом друге.

Я "Скачать книги элизабет гилберт"уверен, что охотники и икси пометят наши джунгли как особенно опасные и "песня изгиб гитары желтой песня скачать"здесь нас будут постоянно "скачать книга романтическое фэнтези"ждать неприятности.

Мой враг начал свысока рассуждать о человеческой расе.

Во всяком случае я не слишком рассчитывал на легкий исход.

Идти по берегу было трудно, приходилось огибать утесы и валуны.

Мы внушили архитектору мысль о создании величественного храма и вдохновили целую деревню на строительные работы.

К тому же он окажется в большом затруднении, желая в решительный момент предать их худшей участи, чем эта.

Тогда он узнал бы, что Луиза совсем не столь жестока, как могло показаться,-она целилась не в птиц, которые так доверчиво "скачать сигналы на телефон"порхали вокруг нее.

В конце подборки появилась последняя из жертв Воана.

Он не походил на остальных ни одеждой, ни снаряжением, ни "скачать хон гарену"цветом кожи.

Я намерен доложить обо всем самому директору Бюро.

Женщину он "пол секретный материальчик скачать"узнал сразу, потому что это, без сомнения, была Семирама, такая, какой он помнил ее и какой она была до внезапного вмешательства смерти.

Но "скачать трофимов сергей"куда бы ни положила, ты можешь быть совершенно уверен, что она его искусно замаскировала.

Я "скачать все сезон лунтика" не имею ни малейшего "Скачать мастер коллажей" желания работать племенной кобылой моей "скачать три богатыря на дальних берегах" тетушки и ее сыночка.

Он "Джеймс роллинс ключ судного дня" возьмет девочку на холм, мурлычет "косы плетение видео скачать" фамильяр, тыкаясь "скачать картинку смешные" холодным носом в ухо ведьмы.

Что ж, это я как-нибудь переживу.

Здесь можно месяцами плутать, "скачать книгу марка леви" сэр.

И все же это могло ровным счетом ничего не значить.

Вы оденете их непосредственно перед входом.

Потому что мы не знаем, что произойдет, если мы откроем окно к солнцу.

Он вспомнил племенных колюче-щетинных уиллабри в загоне из ультразвука, твилпу в ледяной яме; четырех аутанов, вдыхая запахи.

Айронбэр сидел наискосок от него, Элизабет развалилась в кресле справа от Фишера, а Сэндс слева.

Через несколько мгновений показался Мартин Бремен, который толкал перед собой сервировочный столик.

Еще мне хотелось кое-что сказать Гленде.

На розовом виниловом сиденье была дыра, достаточно большая, чтобы вставить флагшток или, допустим, пенис.

спросил Кольтер, ощупывая "фильм скачать ночь в музее" взглядом горизонт.

Видите ли, сэр, я до "скачать новы игры для пк" сих пор не научился передавать перспективу, и Гавриил подал Архангелу Михаилу свой блокнот для "скачать чики чики" эскизов.

Мозаичные изображения непрерывно менялись, создавая причудливые картины.

Как только шаттл приземлился, детектив пошел на самую надежную станцию перехода, договорился об аренде "скачать сталкера по сети" кушетки на неограниченный срок и набрал координаты, указанные Линком.

Давай пока отдохнем здесь, а Оакима с Генералом я подержу в трансе.

Вскоре после "скачать игровые драйвера" этого, уже в Венеции, вы обнаружите, что ваше заветное желание исполнилось.

Теперь "дракула фильм скачать" он пронесся по чарам, окидывая их более критическим оком и подыскивая наиболее "все драйверов скачать" уязвимую для нападения точку.

Но Лобачевский был слишком занят своими делами.

Он проплыл мимо меня, поднимаясь "скачать игру хищники игру" все выше и разгораясь все ярче, пока, наконец, "список страшных игр" не замер на "скачать агата кристи никогда" высоте 15 или 20 футов, сияя как "музыка скачать качественная музыка" сигнальная ракета.

Они стали подниматься по лестнице.

Однако "песня зона зона скачать" присутствовало нечто другое.

Я знал, что должен пройти эти воды, но силы покинули меня.

Через мгновение оно скользнуло с небосвода прямо к острову Косс, следуя сигналу радиомаяка, который я установил во внутреннем дворике.

Долли с надеждой взглянула на мистера Моллоя, но "скачать игру bleach на компьютер" источник его вдохновения уже иссяк.

Вот тебе еще одна причина не жениться на ней.

У вас, венецианцев, острый глаз и отменный вкус к подобным вещам.

Я целых три дня убил на поездку в Японию к этим " " молодчикам из Нишитцу.

Скажу, что мне это по душе, сударь.

LAST_UPDATED2