O pracach Komisji Etnolingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów w kadencji 2008-2013 PDF Печать E-mail
Автор: Joanna Szadura   
01.09.2013 01:52

Komisja Etnolingwistyczna MKS powstała w roku 2003. Po zakończeniu I kadencji przewodniczącym na II kadencję (2008-2013) wybrano w czasie XIV MKS w Ochrydzie ponownie Jerzego Bartmińskiego (Polska, Lublin/Warszawa), a w skład prezydium komisji weszli: jako wiceprzewodnicząca – Swietłana M. Tołstaja (Rosja, Moskwa), Elena Bieriezowicz (Rosja, Jekateringurg), Aleksy Judin (Belgia, Gent), Nikolaj Antropow (Białoruś, Mińsk), Dejan Ajdaczić (Serbia/Ukraina, Belgrad/Kijów), Paweł Hrycenko (Ukraina, Kijów). Sekretarzem została dr Irina Lappo (Polska, Lublin), drugim sekretarzem dr Joanna Szadura (Polska, Lublin).

Organem czasopiśmienniczym Komisji od roku 2004 jest rocznik „Etnolingwistyka”, w którym zamieszczane są sprawozdania z działalności Komisji oraz prace jej członków. W latach 2008-2013 ukazało się 6 tomów „Etnolingwistyki” (20-25). Pismo jest na liście czasopism punktowanych. Tomy 1-23 oraz bibliografia adnotowana pierwszych 20 tomów rocznika (za lata 1988-2008) są dostępne w formie elektronicznej na stronie http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra.

Komisja ma własną witrynę w Internecie, prowadzoną przez Dejana Ajdaczicia pod nazwą: ethnolinguistica-slavica.org.

Zgodnie z programem KE organizowała prace dotyczące językowego obrazu świata Słowian i ich sąsiadów, semantyki nazw wartości, onomastyki i słowników etnolingwistycznych.

W ramach XIV MKS w Ochrydzie w 2008 roku Komisja Etnolingwistyczna zorganizowała blok tematyczny pn. Językowo-kulturowy obraz świata Słowian w świetle etnolingwistyki (zob. sprawozdanie Eleny Berezovič i Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej w „E” 21). Na tymże Kongresie powołano konwersatorium EUROJOS i przyjęto propozycje jego afiliowania przy Instytucie Slawistyki PAN (zob. informacje w „E” 21, 2009). W styczniu 2009 roku dyrekcja IS PAN powołała w 14-osobową radę naukową konwersatorium, której przewodniczącym został Maciej Abramowicz (Polska, Lublin/Warszawa), zastępcą Wojciech Chlebda (Polska, Opole), a sekretarzem Iwona Bielińska-Gardzie (Polska, Warszawa, IS PAN). Rada wytypowała 5 pojęć – DOM, WOLNOŚĆ, PRACA, HONOR, EUROPA – do pierwszego etapu badań porównawczych. Zredagowania tomu dotyczącego rekonstrukcji konceptów Europy podjął się Wojciech Chlebda, domu – Jerzy Bartmiński i Iwona Bielińska-Gardziel, wolności – Maciej Abramowicz i Jerzy Bartmiński, pracy – Małgorzata Brzozowska i Jerzy Bartmiński i honoru – Petar Sotirov i Dejan Ajdaczyć. Koordynacja całości prac została powierzona Jerzemu Bartmińskiemu.

Prace KE MKS w zakresie dotyczącym programu EUROJOS łączono w okresie 2008-2013 z pracami Komisji Etnolingwistycznej Komitetu Językoznawstwa PAN.

Zorganizowano wspólnie siedem konferencji, kolejno:

  • programie badań językowo-kulturowego obrazu świata Słowian na tle porównawczym (informacja w „Etnolingwistyce” 21, 2009);
  • etnolingwistyce i leksykografii (tom pod takim tytułem ukazał się w roku 2010 w Opolu pod red. W. Chlebdy);
  • możliwościach stosowania metod eksperymentalnych w badaniach językoznawczych (spotkanie organizował Michael Fleischer we Wrocławiu);
  • konferencję EUROJOS IV pn. Ethnolinguistic studies of interaction and text zorganizował w roku 2010 w University of Portsmouth (Anglia) Jörg Zinken (sprawozdanie w „Etnolingwistyce” 22, 2010);
  • w kolejności odbyła się konferencja EUROJOS V pn. Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów w Lublinie w roku 2010 (sprawozdanie w „Etnolingwistyce” 21, 2009),
  • konferencja EUROJOS VI pn. Koncepty: dom, europa, wolność, praca, honor w aksjosferze Słowian i ich sąsiadów – w Warszawie i w Lublinie w roku 2012;
  • konferencja EUROJOS VII w czerwcu 2013 w Puławach.

Komisja Etnolingwistyczna MKS była też współorganizatorem dwóch międzynarodowych konferencji naukowych w Jekaterinburgu: Etnolingvistika. Onomastika. Etimologija w roku 2009 (materiały konferencji ukazały się drukiem pod red. Jeleny Bieriezowicz) i w roku 2012 (zob. sprawozdanie Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej w 25. numerze „Etnolingwistyki”).

Na XV Międzynarodowy Kongres Slawistów w roku 2013 w Mińsku zgłoszono blok tematyczny pod nazwą Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów. Przewidziane wystąpienia zostały opublikowane w 25. tomie „Etnolingwistyki”.

Dr Joanna Szadura
Sekretarz KE MKS

Кроме племянника Лайонела, у нее не было никого ближе Юстэса "Гипсовый трубач, или Конец фильма" Трампера; к тому же от нее не укрылось его безмолвное обожание.

Он заметил маленький пистолет, завернутый в носовой платок.

Он пошел к тому месту, где хотел поставить собор.

Римо наконец заметил отца супруги.

Посмотри, куда "Размер Мои первые знания" тебя завела прежняя.

Он бросил разъяренный взгляд на Джил.

LAST_UPDATED2