Понятие свободыв сербском языке и в сербской культуре PDF Печать E-mail
Автор: Райна Драгичевич   
15.11.2012 01:59

LAST_UPDATED2
Подробнее...
 
Конференция “Ценности в лингвокультурной картине мира славян и их соседей” PDF Печать E-mail
Автор: Валентина Кульпина, Ольга Фролова   
25.11.2011 07:46
LAST_UPDATED2
Подробнее...
 
VI Konferencja EUROJOS na temat "Koncepty: dom, Europa, wolność, praca, honorw aksjosferze Słowian i ich sąsiadów" PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
18.10.2012 15:56

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
Instytut Filologii Polskiej UMCS w Lublinie
Komisja Etnolingwistyczna przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów
Fundacja Slawistyczna

organizują w dniach 21 -23 listopada 2012

VI Konferencję w ramach konwersatorium EUROJOS

na temat

Koncepty: dom, Europa, wolność, praca, honor w aksjosferze Słowian i ich sąsiadów

 

Konferencja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

21 listopada 2012 (środa)

Warszawa

 

 

Pałac Staszica
Warszawa, Nowy Świat 72
Sala Okrągłego Stołu

godz. 10.00 – 12.00

I. Problemy metodologiczne EUROJOS

(sesja połączona z zebraniem otwartym Rady Naukowej EUROJOS

i Sekcji Etnolingwistycznej Komitetu Językoznawstwa PAN)

 

 

 

Otwarcie: Dyrektor Instytutu Slawistyki PAN dr Anna Engelking

Wicedyrektor IFP UMCS dr hab. prof. UMCS Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska

Prezes Fundacji Slawistycznej dr Ewa Golachowska

Wręczenie prof. Renacie Grzegorczykowej dedykowanego jej 24. tomu „Etnolingwistyki”

 

 

Przewodniczenie obradom: Anna Engelking, Aleksey Yudin

Maciej Abramowicz (OBTA, Warszawa), Iwona Bielińska-Gardziel (Instytut Slawistyki PAN, Warszawa) – O stanie prac w ramach konwersatorium EUROJOS

Jerzy Bartmiński (UMCS Lublin; Instytut Slawistyki PAN, Warszawa): Dlaczego w eksplikacji konceptów warto łączyć dane systemowe, ankietowe i tekstowe?

Wojciech Chlebda (Uniwersytet Opolski): O możliwościach definicji syntetycznej w etnolingwistycznym opisie pojęć

Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (UMCS, Lublin): Projekt badawczy (ETNO)EUROJOS a program etnolingwistyki kognitywnej


godz. 12.00 – 12.30 przerwa na kawę


godz. 12.30 – 14.10

 

 

 

Przewodniczenie obradom: Jadwiga Puzynina, Jerzy Bartmiński

Svetlana Tolstaja (RAN, Moskwa): Русская честь и польский honor

Irina Sedakova (RAN, Moskwa): Смена ценностных парадигм в России зимой 2011-2012 гг.: О ‘честности’

Elena Berezovič (Uniwersytet Uralski, Rosja): К изучению семантических трансформаций ценностной лексики в русском языке (‘самолюбие’ или ‘любовь к себе’?)

Eric Metz (Amsterdam), Aleksey Yudin (Uniwersytet w Gandawie, Belgia), Anne Delizee (Mons), Natalya Kostyak (Hamburg): JOS a problemy przekładu – ros. 'obszczestwennost' i jego tłumaczenia na języki niderlandzki, niemiecki, angielski, ukraiński, polski i francuski

Hanna Popowska-Taborska (Warszawa), Nicole Dołowy-Rybińska (Instytut Slawistyki PAN, Warszawa): Językowy obraz świata a normalizowane współcześnie języki mniejszościowe (kaszubski i bretoński)


dyskusja godz. 14.10 – 15.00

godz. 15.00 obiad

godz. 16.30 wyjazd do Lublina

 

 

II. Referaty poświęcone wybranym (5) konceptom:

22 listopada 2012 (czwartek)

Lublin

 

 

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4

sala obrad Rady Wydziału Humanistycznego, Nowa Humanistyka

godz. 9.00 – 11.00

 

otwarcie: JM Rektor UMCS dr hab. prof. nadzw. Stanisław Michałowski

Dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS prof. dr hab. Robert Litwiński

Dyrektor IFP UMCS prof. dr hab. Barbara Czwórnóg-Jadczak

blok 1 – DOM

 

Przewodniczenie obradom: Wojciech Chlebda, Irina Sedakova

Dorota Pazio-Wlazłowska (Instytut Slawistyki PAN, Warszawa), Olga Rotmistrova (Państwowy Uniwersytet Politechniczny w Sankt Petersburgu): Dom w aksjosferze współczesnych Rosjan

Galina Jaworska (Narodowy Uniwersytet Kijowski, Ukraina): Дом в современном украинском языке: утопия и установки общества потребления

Małgorzata Misiak (Uniwersytet Wrocławski): Dom w języku i kulturze Łemków

Jadwiga Kozłowska-Doda (UMCS, Lublin): Dom w językowo-kulturowym obrazie świata Białorusinów

dyskusja godz. 11.00 – 11.30


godz. 11.30 – 12.00 przerwa na kawę

 

godz. 12.00 – 13.40

 

 

 

Przewodniczenie obradom: Swietlana Martinek, Dorota Pazio-Wlazłowska

Iwona Bielińska-Gardziel (Instytut Slawistyki PAN, Warszawa): Profilowanie konceptu dom we współczesnym polskim dyskursie publicznym

Joanna Popielska-Grzybowska (Akademia Humanistyczna, Pułtusk), Jo B. Harper (Uniwersytet w Londynie, Wielka Brytania): The concept of home in British English

Elżbieta Skibińska (Uniwersytet Wrocławski): Dom à la française: obraz potoczny a obraz słownikowy

Maria Zadencka (Uniwersytet w Sztokholmie, Szwecja): Szwedzkie pojęcia domu: dynamika zasięgu pól semantycznych

Zuzanna Bułat-Silva (Uniwersytet Wrocławski): Portugalski dom – badanie korpusowe [K]

Joanna Popielska-Grzybowska (Akademia Humanistyczna, Pułtusk), Massimiliano Franci (Università di Firenze, Włochy): The concept of ‘pr’ (home/house) in Ancient Egyptian [K]

dyskusja godz. 13.40 – 14.10


godz. 14.15 – 15.15 obiad

 

godz. 15.15 – 16.35

blok 2 – EUROPA

 

 

 

Przewodniczenie obradom: Elena Berezovič, Elżbieta Skibińska

Olga Frolova (Moskiewski Uniwersytet Państwowy, Rosja): Что такое ‘европейскость’ в русской картине мира?

Galina M. Wasiliewa (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny), Olga Rotmistrova (Państwowy Uniwersytet Politechniczny w Sankt Petersburgu): Образ Европы в современных представлениях носителей русской лингвокультуры

Galina Jaworska (Narodowy Uniwersytet Kijowski, Ukraina): Европа в украинских текстах (особенности языковой репрезентации концепта на фоне социокультурных изменений)

Irina Lappo (UMCS, Lublin): Europa w języku białoruskim

dyskusja godz. 16.35 - 17.00


godz. 17.00 – 17.15 przerwa na kawę

 

godz. 17.15 – 18.25

 

 

 

Przewodniczenie obradom: Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Elena Rudenko

Natalia Długosz (UAM, Poznań): O bułgarskim językowym obrazie ‘Europy’ i ‘Europejczyka’ w kontekście danych ankietowych [K]

Volha Patapava (Białoruski Uniwersytet Państwowy): Evropa и evropanství в чешском языке

Wojciech Chlebda (Uniwersytet Opolski): „Nie dość europejski” – czyli jaki? Wyrazy europejskie a wykładniki jakości cech

Przemysław Wilk (Uniwersytet Opolski), Jolanta Szymańska (Uniwersytet Opolski): Obrazy Europy w brytyjskim dyskursie prasowym [K]

Łukasz Grabowski (Uniwersytet Opolski): Obraz Europy w Brytyjskim Korpusie Narodowym [K]


dyskusja godz. 18.25 - 18.50

godz. 18.50 koncert Orkiestry Św. Mikołaja

godz. 19.30 uroczysta kolacja

 

23 listopada 2012 (piątek)

 

 

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4

sala obrad Rady Wydziału Humanistycznego, Nowa Humanistyka

godz. 9.00 – 10.00

 

blok 3 – WOLNOŚĆ

Przewodniczenie obradom: Maciej Abramowicz, Marija Stefanović

Elena Rudenko (Białoruski Uniwersytet Państwowy): Когнитивная дефиниция концепта свобода (по данным белорусского языка)

Nina Gryshkova (UMCS, Lublin): Ewolucja konceptu воля (wola, wolność) w języku ukraińskim

Marcin Grygiel (Uniwersytet Rzeszowski): Asocjacyjny wymiar pojęcia слобода (wolność) w języku serbskim

dyskusja godz. 10.00 - 11.00

godz. 11.00 – 11.30 przerwa na kawę

godz. 11.30 – 12.30

 

 

 

Przewodniczenie obradom: Jolanta Knieja, Irina Lappo

Jerzy Bartmiński (UMCS Lublin; Instytut Slawistyki PAN, Warszawa), Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (UMCS, Lublin): Definicja kognitywna wolności w języku polskim

Maciej Abramowicz (OBTA, Warszawa): Liberté – francuska wartość powszechna

Jolanta Janoszczyk (UMCS, Lublin): Językowy obraz wolności (Freiheit) we współczesnym języku niemieckim

dyskusja godz. 12.30 – 13.30

godz. 13.30 - 14.30 obiad


 

 

 

godz. 14.30 – 16.30 (Obrady w dwóch równoległych sekcjach: PRACA i HONOR)


 

blok 4 – PRACA - sala obrad Rady Wydziału Humanistycznego, Nowa Humanistyka

Przewodniczenie obradom: Dejan Ajdačić, Galina Jaworska

Tamara Milyutina (Uniwersytet Opolski): Труд как литературный концепт в художественной картине мира повестей Валентина Распутина [K]

Swietlana Martinek (Lwowski Uniwersytet Narodowy, Ukraina): Концептосфера праця в украинском языке и культуре

Ałła Kożynova (Białoruski Uniwersytet Państwowy): Концепт труд в белорусскоязычной периодической печати [K]

Marija Stefanović (Uniwersytet w Nowym Sadzie, Serbia): Рад в современном сербском языке

Nataliya Zanegina (Uniwersytet Karola, Czechy): Реализация концепта работа в соматизмах русского и чешского языка (на примере соматизма “рука”) [K]

Małgorzata Brzozowska (UMCS, Lublin): Językowy obraz pracy we współczesnym języku polskim

Jolanta Knieja (UMCS, Lublin): Językowy obraz pracy (Arbeit) we współczesnym języku niemieckim

Martyna Sońta (Uniwersytet Wrocławski): Obraz pracy i bezrobocia w języku mileuristas [K]


 

blok 5 – HONOR / GODNOŚĆ - sala nr 24, Nowa Humanistyka

Przewodniczenie obradom: Wojciech Chlebda, Petar Sotirov

Aleksey Yudin (Uniwersytet w Gandawie, Belgia): Концепт честь и родственные ему в современном русском языке и в его истории [K]

Dejan Ajdačić (Narodowy Uniwersytet Kijowski, Ukraina): Čast u srpskom jeziku

Iliana Genew-Puchalewa (Uniwersytet Śląski): Pojęcie cześć we współczesnym języku bułgarskim

Urszula Majer-Baranowska (UMCS, Lublin): Honor i cześć w polszczyźnie

Monika Grzeszczak (KUL, Lublin): Honor w języku polskim i niemieckim – zarys pojęcia bazowego


dyskusja godz. 16.30 – 17.30

17.30 – 18.00 przerwa na kawę

 

18.00 -Podsumowanie obrad

 

 

 

Przewodniczenie obradom: Jerzy Bartmiński, Svetlana Tolstaja

Sprawozdanie przewodniczących sekcji z przebiegu obrad

Postulaty i plany na przyszłość. Perspektywy wydawnicze

 

[K] – komunikat 10-minutowy

Мы обложимся должностными инструкциями.

Патер Лацина, гроза всех офицерских столовок, ненасытный обжора и пьяница, приехал накануне в ""Будейовицы и как бы случайно попал на небольшой банкет офицеров отъезжающего полка.

просто у меня ужасная память на имена.

Не понимаю, сказала Флик, получается, ""что он очень богат.

Смит утверждает, что теперешний владелец "Скачать переводчика онлайн"не собирается расставаться со своей собственностью, с горечью сказал Чиун.

Римо легко, словно кольцо со штырька в игре серсо, сдернул степного воина с лошади.

Я убью "Книга успех филиппа богачева скачать"каждого, кто встанет между "Скачать бесплатно игру охота через торрент"мною и моими любимыми!

Но даже в этих ""заповедных местах ее не ""оставляют в покое.

По-видимому, их-то ""и хотел достать мой спутник, хоть ""я не мог понять, ""для чего.

Все эти предосторожности никого не могли ""удивить.

Гребцов там много, да "План тренировок в тренажерном зале"и весел достаточно,-чего доброго, ""они нас в самом деле нагонят.

Я объяснила ему, насколько распространено это вещество вода.

Он был не мной, а связным пославших его ""ко мне.

Так что сержант сделал ксерокопию бланка, вернул оригинал в архив и направился к факсу.

Он полагал, что Дом уродует людей, превращает ""их в овощи, и что когда, в конце концов, они выберутся из него, то окажутся не в ""состоянии выжить.

Вы сопровождали эту ""картину внушением нужного вам результата.

Что касается освобождения, ""у меня нет лучшего плана, признался Деркон.

Постепенно он застыл как изваяние и весь превратился в слух.

Она протянула бледную руку сквозь зеркало, взяла мою ладонь, потянула к себе.

Температура стен была не намного выше абсолютного нуля ведь их охлаждал личный кондиционер самого дьявола.

Я о нем думала, но обе вышеупомянутые ""дамы довольно загорелые.

Я устала смотреть на твою ""уродливую физиономию.

Разрешение ""на убийство находится в моей ""сумке; пошлина уплачена.

Как будто я только на то и гожусь, чтобы размножаться!

Дверь гауптвахты, несмотря на присутствие часовых, все время осаждается бездельниками, прислушивающимися к бреду безумца.

закричал Зеб Стумп, появляясь в дверях с одеялом на плече.

Терпение зрителей иссякает, но вдруг в четвертый раз раздаются возгласы, более громкие и более уверенные.

Но не может же мустангер жениться на обеих, а американка совсем его заполонила.

Ну, теперь, голубушка, довольно жевать!

вернее, замечаю, что какая-то тайная печаль удручает вас.

Мустанг все равно меня к себе не подпускает, как будто догадывается о моих намерениях.

Быть может, их напугала зарница, а верней какой-нибудь рыскавший поблизости дикий зверь, и они умчались в лес.

Если мы немного нагибались, наши глаза приходились как раз над полом.

А когда в тебя выстрелят, то извести нас, чтобы мы вовремя могли залечь.

Хорошо, что он подоспел как раз вовремя и напугал краснокожих ведь они собирались ограбить и убить нас.

Римо попробовал было придумать правдоподобный ответ.

Вот это и есть любопытное, пояснил Чиун.

Я прибыл за четверть часа до банкета, привязал лошадь к стойлу, вынесенному на обочину, и поискал глазами Мартина.

На просторном изумрудно-зеленом лугу позади дома Реджинальда Воберна собрались все потомки клана Во.

Покачивая ногами, Джинни уселась на краю стола.

Если можно быть в чем-то уверенным, я уверен в этом.

Я отправлюсь в Кенмар, если ты не убьешь меня.

Мне кажется, "Скачать стекло звуки бьющегося стекла"что надо выпустить бюллетень или нечто подобное.

И сейчас, похоже, для Мака наступило такое время.

Пройдя по ставшему уже знакомым лабиринту туннелей, вся компания остановилась на несколько минут перед нужным коридором.

Да это просто невозможно, заключил По.

Самый лучший, нимало не смутившись, сказал Зевс.

И волосы не такие, будто сделаны на пластиковой фабрике.

Он спросил, "От ведьмы слышу!"бывает ли также безалкогольная водка, выпил еще одну четвертинку и поговорил с хозяином о том, что действительно грех напиваться часто.

Это ничтожный человек, но я не ожидал увидеть вас, "Игрушки для императоров: лестница в небо"драгоценный учитель, снова.

Я подробно рассказал об утреннем происшествии.

Браун продолжал держать фотографии перед "Французский для туристов"Его Величеством мистером Колдуэллом.

Я немедленно еду в Пхеньян,-объявил полковник Дитко и встал.

Адмирал, прошу вас,-отозвался Карслунд.

Мой взгляд случайно упал на две человеческие фигуры, стоявшие на плавучей пристани, но не вблизи мостков, где фонарь бросал яркий свет на торопливо бегущих пассажиров, а в отдаленном углу, под тентом.

Мундир патрульного стоит чековой книжки.

Здесь воплотились видения римских поэтов.

Они должны были учесть, что его население будет расти с каждым годом.

Если бы он с должным почтением относился к нашей истории, он понял бы, что с ним сейчас происходит.

Вы войдете, сказали ему, расскажете о своей проблеме, и все будет в порядке.

Он смотрел на всадника без головы с опушки лесного островка, прячась в тени деревьев.

И назад отступить тоже не можем.

Обычно, мы заключаем контракт только на первые три месяца, но для тебя, по старой дружбе, можно договориться и на целый сезон.

Но мы не слишком поддавались таким соблазнам и благодаря этому пользовались уважением, что значительно облегчало нам исполнение наших обязанностей.

Я ведь твоего господина лейтенанта очень люблю.

Вот "Книги натальи правдиной скачать бесплатно" тут песок улегся высоковато.

В продолжение столетий испанцы владели страной "скачать прогу для накрутки друзей в контакте" и за это время построили много великолепных зданий.

Я перенесу "драйвер geforce 8800 gts скачать" телефон к нему поближе.

Кстати, Оливье, прибавил я, если я не вернусь из рейса, вернувшиеся без меня будут расстреляны.

И если бы "формулы по физики скачать" бедного Василия не тронули, "Скачать acdsee 12 бесплатно" он никому не причинил бы неприятностей.

Если в только "игры бесплатно ферма 4" Римо мог избавиться от беспокойного чувства неуверенности, которое "Nvidia geforce 6600 драйвера скачать" сидело в нем, точно плохо переваренная пища!

Вскоре четыре дамы, все как одна повернувшие головы в ту сторону и следящие за таинственным "Машины сказки все серии скачать бесплатно"незнакомцем, летевшим быстрее ветра, смогли различить фигуру демона, раскинувшего свои черные крылья, похожие на крылья летучей "игры секс со знаменитостями"мыши.

А молодой человек если он, конечно, не чемпион по бегу вряд ли сумеет домчаться до безопасного участка земли.

закричала Консуэло, кидаясь на сжимающую нож руку.

Мальчику было уже двенадцать лет.

Что ж, придется довольствоваться тем, что есть.

Поль обогнал Маусглова, обегая поле битвы.

Именно таким образом происходит опыление "музыка selena gomez скачать"орхидеи самец осы летает от "Игры машинки гонки играть"цветка к цветку и дарит их своим "песня скачать сюткин"вниманием.

Я написал несколько отличных статей.

На минуту воцарилась мертвая тишина, а потом все, даже зеленые юнцы, все поняли.

Рада вас видеть опять, Розалинда, приветствовала ее Моника.

Немуро Нишитцу сидел в кабинете своего токийского офиса, откуда открывался вид на район Акихабара, часть города, где сосредоточилась электронная промышленность, и превратившуюся стараниями "Скачать программа для изучения английского"Нишитцу в один из самых дорогих участков недвижимости.

Чиун длинными ногтями выбивал дробь по натертому "Скачать hd realtek для windows xp"до блеска полу гостиной занимаемых ими гостиничных апартаментов.

Кольтер "скачать альбомы юра шатунов?" взмахнул руками, цепляясь за воздух.

Когда руки уже едва касались балки, он осторожно отвел их и уперся в крышу по обеим сторонам дыры, нащупав крепкие щепы и перенеся тяжесть на них.

Они "Установить винрар бесплатно" все еще ехали по открытой местности.

А "читы скачать для вов" вот непрошеных гостей никто предупреждать не стал, а "игры мечи и сандалии" сами они не были настроены на эту бутылку.

На этот "бесплатная музыка для души скачать" раз перед нами появились всевозможные сорта бутербродов на "игра лягушка играть" тонких, хрустящих "скачать российский сериал" ломтиках хлеба, и блюдо пирожков с различной начинкой.

А с Висс я все равно разберусь.

В конце концов, предполагалось, что они ученые.

Вздохнув, Шерил отрезала кусочек бифштекса.

Он понимал, что не сможет убить Чиуна, но знал, что Чиун хоть и принимает его за дурака, но не сомневается в его правдивости.

Я тоже хотел попробовать, вытащил канарейку из клетки и дал ее кошке понюхать, а эта уродина, не успел я опомниться, откусила канарейке голову.

Он стянул ее так основательно, что и кончик пальца нельзя было просунуть под крепкий кожаный ремень.

А разговор у нас будет чисто мужской, серьезный и трудный.

Конечно, без колебаний соврал Аззи.

Но тогда я, задыхаясь от дыма и срывая ногти, уже карабкался вверх по склону груды обломков, чтобы занять огневую позицию, не обращая внимания на свои ожоги, и наводил лазер на ближайшего из подступающих роботов.

Или и то, и другое, подсказала Алиса.

И все-таки сейчас там, где была равнина, встали горы.

В глазах полыхнули яркие искры.

Утром я порвал свои перфокарты, сжег их и развеял их пепел.

Я миновал пустое поле для игры в поло; механические лошади стояли, словно вереница унылых изваяний.

Вряд ли он мог бы выразитьcя короче и при этом сохранить смысл.

Но я тоже был чертовски независим.

Большинство пейанцев телепаты или обладают другими необычными способностями.

Похоже, что так, подтвердил Джордж.

Он обошел хоган, оглядывая деревья.

Он поднял глаза вверх, и голова "драйверы принтер hp 1010" его откатилась назад.

Но в целом это было лицо открытого честного человека, располагающего к доверию.

Потом приблизился к впадине в земле, что-то поднял и принялся рассматривать.

Значит, майор со своими "игры марио кроссовер" следопытами уже ушел на запад.

Мы стремимся сохранить свое местоположение в полукруге после начала церемонии, и иногда во время нее с игроками случаются разные происшествия.

Если блюдо было уж совсем непонятным, то к нему прикрепляли табличку, объясняющую, "скачать countre strike с ботами" что это такое и как с ним обращаться, а некоторые даже говорили сами.

Он попытался увеличить усилия "скачать фильм перси джексони и похититель молний" и почувствовал, что остальные последовали его примеру, однако "компас скачать 2d" ситуация не изменилась.

Когда делать нечего, мы наблюдаем друг за другом.

Эффект передачи почти "скачать для компьютера программу опера" мгновенен.

Старик вот наша первая слива, начала Ким.

Если не удастся добиться желаемого с помощью первых шести "скачать кристину орбакайте" камней, тогда и только тогда следовало использовать седьмой.

Наибольшую опасность при экспортировании льда с Земли Франца-Иосифа представляет переправа льда через Полярный круг.

Мучительная жажда все еще гнала их вперед, но в их действиях уже не было прежнего единодушия, которое всегда является залогом "Бриллиант Фортуны" победы.

Джек настаивал, чтобы я пошел первым.

Вы же ни на минуту не сомкнули глаз с того самого дня, как в последний раз вернулись из поселка.

Тогда мы просто-напросто не выпустим вас.

Смерть идет, снова и снова повторял Нишитцу.

воскликнул Бронзини, доставая новую.

LAST_UPDATED2
 
Про польського мовознавця Єжи Бартмінського PDF Печать E-mail
Автор: Деян Айдачич   
27.10.2011 04:16
LAST_UPDATED2
Подробнее...
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL