I Międzynarodowy Kongres Etnolingwistyczny t. 4: Nazwy wartości i koncepty kulturowe. Hierarchie i rekonstrukcje

I Międzynarodowy Kongres Etnolingwistyczny t. 4: Nazwy wartości i koncepty kulturowe. Hierarchie i rekonstrukcje / Red. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Joanna Szadura, Beata Żywicka, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2022.

2022 IV MKE 1

DOWNLOAD PDF

Продолжить

I Międzynarodowy Kongres Etnolingwistyczny t. 3: Pamięć - tożsamość - kategorie językowo-kulturowe

I Międzynarodowy Kongres Etnolingwistyczny t. 3: Pamięć - tożsamość - kategorie językowo-kulturowe / Red. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Marta Nowosad-Bakalarczyk, Przemysław Łozowski, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2022.

2022 III MKE 1DOWNLOAD PDF

Продолжить

Joanna Szadura: 7 lutego 2022 r. zmarł prof. Jerzy Bartmiński

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 7 lutego 2022 r. zmarł

śp. prof. zw. dr hab. Jerzy Bartmiński

emerytowany profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności, polonista, etnolingwista, folklorysta, slawista, twórca Lubelskiej Szkoły Etnolingwistycznej

Продолжить