Joanna Szadura: Z prac sekcji etnolingwistycznej...

Z PRAC SEKCJI ETNOLINGWISTYCZNEJ KOMITETU JĘZYKOZNAWSTWA PAN I KOMISJI ETNOLINGWISTYCZNEJ PRZY MIĘDZYNARODOWYM KOMITECIE SLAWISTÓW (1 VI 2018 – 1 VI 2019)[1]

Posiedzenia, konferencje

(1) 11 czerwca 2018 roku w Warszawie członkowie i współpracownicy Sekcji uczestniczyli w posiedzeniu, podczas którego zostały wygłoszone dwa referaty. Prof. dr hab. Wojciech Chlebda w wykładzie Z jakich cegieł budujemy europejski dom? Co łączy, a co dzieli językowo-kulturowe obrazy Europy podzielił się z zebranymi refleksjami płynącymi z podsumowania prac nad 2. tomem Leksykonu aksjologicznego Słowian i ich sąsiadów, który poświęcono Europie (na temat samej publikacji, zob. niżej). Natomiast dr hab. Joanna Szadura w referacie Opisać (wielo)czas przedstawiła możliwości wykorzystania chronozoficznej strefowej teorii czasu Ludwika Bielawskiego w zorientowanych etnolingwistycznie badaniach temporologicznych.

Продолжить

Алла Кожинова: Отчет о XVI Международном конгрессе славистов

20–27 августа 2018 г. в Белграде состоялся XVI Международный конгресс славистов. Его работа проходила в 115 секциях, 32 тематических блоках и 9 круглых столах. Для обсуждения этнолингвистических проблем была создана специальная секция под соответствующим названием (для сравнения – на XV Международном конгрессе в Минске (2013 г.) этнолингвистика была объединена с другими лингвокультурологическими дисциплинами под общей темой «Языковые картины мира у славян.

Продолжить